top of page

PROJECTEN MENSENRECHTEN & DUURZAAMHEID

17-goals transparant.png
MENSENRECHTEN en DUURZAAMHEID als LEIDRAAD

Art 27 vzw dankt haar naam aan het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is dus vanzelfsprekend dat de Mensenrechten, Kinderrechten en de Sustainable Development Goals (Duurzame OntwikkelingsDoelen) de inspiratie en houvast zijn bij alles wat we doen.

Daarnaast ontwikkelen we ook specifieke activiteiten om de Mensenrechten en de Sdg's in de kijker te zetten.

Art 27 vzw kreeg daarvoor al van verschillende organisaties en instellingen een eervolle erkenning.

LOGO_STA_RGB_DEF.jpg
SAMEN TEGEN ARMOEDE tijdens de corona crisis en er na ...

 

Tijdens het hoogtepunt van de corona crisis kon Art 27 vzw / het Berenhuis rekenen op de steun van Welzijnszorg om kinderen, jongeren en volwassenen in kansarmoede te ondersteunen in hun maatschappelijk functioneren.

Via educatief speelgoed konden kinderen in het opvangcentrum Pelt alternatief leren en via de inzet van extra communicatiemiddelen, krijgen tieners meer toegang tot de sociale media, onderlinge contacten en maken ze filmpjes om hun kijk en levenssituatie onder de aandacht te brengen

wzz-logo-vzw.jpg
Fietstocht sdg.png
BEER FIETST : een selfguided fietsroute door duurzaam Heusden-Zolder.

 

Beary Tales – een vrolijke en consistente aanpak om doelstellingen te formuleren, na te streven en het beste in lerenden te zien en te helpen ontwikkelen, te stimuleren en te bewaken, vanuit een evenwichtig divergent creatief denken.

Meer op www.beerfietst.be

NLlogoWit.png
A ROAD TO SOMEWHERE

 

10 zomerse dagen lang ontvangen de bewoners en het personeel van Rode Kruisopvangcentrum Heusden-Zolder, beeldende kunstenaars en muzikanten. De resultaten van deze creatieve ontmoeting zijn op 5 augustus te bewonderen tijdens het slotfeest.

Meer ...

LLH-logo-versio-1.png
Banner Dromentuin 2017.png
DROMENTUIN in Rode Kruis Opangcentrum

 

Samen met de (tijdelijke) bewoners en CVO De Verdieping bouwden we een Dromentuin, met een experimenteel Blote Voetenpad.

Meer ...

Human-rights-are-not-optional.jpg
DUURZAME HELDEN

Art 27 vzw werkt mee aan de campagne Duurzame Helden van de Vereniging voor steden en gemeenten.

We zetten in op volgende Sdg's, zonder de anderen uit te sluiten:

d1.jpg
Armoede uitsluiten

Omdat Art27 vzw wil dat iedereen toegang heeft tot kunst en het c​​ulturele leven van een gemeenschap, zetten we extra in op kinderen in achtergestelde situaties en armoede.

Samen met St Vincentius, Welzijnszorg, Een Hart voor Limburg en andere projectsponsors geven we kinderen volop kansen en handvaten om uit de armoede kringloop te klimmen.

d3.png
Gezondheid en welbevinden

Gezondheid en welbevinden zijn essentiële voorwaarden voor een kind om tot ontwikkleing te komen. Tijdens Taal-en Boekenkampen zetten we in op spel(beweging) en de activiteiten van Het Berenhuis verhogen het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

d4.png
Kwaliteitsvol onderwijs en educatie in duurzaamheid

De visie van Art 27 vzw op onderwijs en educatie werd uitgeschreven onder de naam "Beary Tales". 

In Het Berenhuis en bij andere activiteiten van Art 27 vzw, baseren we ons op deze uitgangspunten.

Uiteraard staan gelijke kansen en leven in diversiteit hoog aangeschreven.

d5.png
Gelijkheid van jongens en meisjes, man en vrouw

Jongen & meisjes, vrouwen, mannen,... idereen wordt op voet van gelijkheid benaderd bij Art 27 vzw. Soms betekent dit "wat meer aandacht naar een groep" of "gevoelige thema's ter sprake brengen".

d10.jpg
Ongelijkheid opheffen

Omdat Art27 vzw wil dat iedereen toegang heeft tot kunst en het c​​ulturele leven van een gemeenschap, zetten we extra in op kinderen in achtergestelde situaties en armoede.

Onze activiteiten zijn zo veel mogelijk rolstoeltoegankelijk, zo ook Het Berenhuis en De Berenwandeling.

Samen met St Vincentius, Welzijnszorg, Een Hart voor Limburg en andere projectsponsors geven we kinderen volop kansen en handvaten om uit de armoede kringloop te klimmen.

d11.jpg
Duurzame gemeente en gemeenschap

Art 27 vzw is ingebed in de buurt, de gemeente en de regio en wil uitdrukkelijk geen eiland zijn, tenzij een eiland van creativiteit waar iedereen terecht kan.

Samen maken we een verschil.

d12.jpg
Verantwoordelijke consumptie en productie

Art 27 vzw gebruikt zoveel mogelijk fairtradeproducten of home-made-dingen en streeft naar circulair gebruik van goederen. Waar dat (nog) niet kan, gaan we voor hergebruik en recyclage.

d13.jpg
Klimaatactie

Spaarzaam en duurzaam omgaan met onze planeet, zodat de toekomstige generaties nog meer van de Mensenrechten kunnen genieten. We zijn het onszelf, onze kinderen en onze dieren & planten verplicht.

d16.jpg
Streven naar vrede, rechtvaardigheid en openbaarheid van bestuur

De Mensenrechten zijn de grote inspiratiebron van Art 27 vzw; deze 16de doelstelling is voor ons dus een conditio sine qua non ...

 

d17.jpg
In partnerschappen samenwerken aan duurzaamheid

Art 27 vzw wil uitdrukkelijk geen eiland zijn en werkt daarom steeds in partnerships, met organsiaties dicht bij huis, maar ook in andere landen over de hele wereld.

De opbrengst van de tentoonstellingen Artikel 27 gaat naar duurzame projecten in het Zuiden, waar een hechte band mee ontstaat.

In Europa werken we samen met andere partners in Erasmus+ projecten.

bottom of page